HULPMIDDELEN VOOR GEZONDHEIDSWERKERS

De volgende online hulpmiddelen zijn nuttig voor gezondheidswerkers die meer willen weten over onderzoek en klinische praktijk op het gebied van idiopathische longfibrose (IPF). Hulpmiddelen voor patiënten en andere personen die te maken hebben met IPF zijn beschikbaar op onze hulpmiddelen voor patiënten pagina.

European IPF Registry is een Europees consortium bestaand uit vooraanstaande basiswetenschappers en klinische onderzoekers op het gebied van interstitiële longziekten die zich hebben verenigd om samen het natuurlijk verloop en de moleculaire pathomechanismen van IPF te ontcijferen en nieuwe behandelingsstrategieën voor patiënten met IPF te ontwikkelen.

European Respiratory Society (ERS) is de toonaangevende beroepsorganisatie op het betreffende gebied in Europa, met ongeveer 10.000 leden uit meer dan 100 landen. Het toepassingsgebied beslaat zowel basiswetenschap als klinische geneeskunde. ERS wil het lijden van longpatiënten verzachten en de gezondheid van de longen bevorderen door wetenschappelijk onderzoek, delen van kennis en voorlichting voor artsen en patiënten.

Orphanet is een referentieportaal met informatie over zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen voor een breed publiek. Het doel van Orphanet bestaat erin de diagnose, zorg en behandeling van patiënten met zeldzame ziekten, zoals IPF, te verbeteren.


Welkom op de IPF-website van Boehringer Ingelheim

Deze website is bedoeld voor zorgverleners buiten de Verenigd Staten die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk en klinisch onderzoek op het gebied van IPF. Kies een van de volgende keuzemogelijkheden.


Disclaimer

Using this link will let you leave a website of Boehringer Ingelheim GmbH. The linked site is not under the control of Boehringer Ingelheim GmbH and Boehringer Ingelheim GmbH shall not be responsible for the contents of any linked site or any link contained in a linked site, or any changes or updates to such sites. Neither is Boehringer Ingelheim GmbH responsible for webcasting or any other form of transmission received from any linked site. This link is provided to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement by Boehringer Ingelheim GmbH of the site.

Cancel