IPF-BEGRIPPENLIJST

ACUTE EXACERBATIE BIJ IPF

Een plotse, ernstige verslechtering van dyspneu zonder aanwijsbare oorzaak. Acute exacerbaties bij IPF kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de overleving.

ETIOLOGIE

De leer van de oorzaken van ziekten en aandoeningen. Wanneer de etiologie van een ziekte niet met zekerheid kan bepaald worden, wordt ze idiopathisch genoemd.

DIFFERENTIËLE DIAGNOSE

Een systematische diagnostische aanpak om mogelijke alternatieve diagnoses uit te sluiten en de aanwezigheid van een specifieke ziekte of aandoening aan te wijzen.

DROGE HOEST

Een plotse, niet-productieve en vaak repetitieve reflex die een typisch en vervelend symptoom van IPF is.

DYSPNEU

Ademnood of moeilijke ademhaling. Een typisch en belastend symptoom van IPF.

EXTRAPULMONALE SYMPTOMEN

Symptomen die optreden buiten de longen.

TROMMELSTOKVINGERS

Een veel voorkomend symptoom bij IPF (en andere hart- of longstoornissen) waarbij de vingertoppen en nagels breder en ronder worden, ook wel “horlogeglasnagels” genoemd.

GEFORCEERDE VITALE CAPACITEIT (FVC)

De maximale hoeveelheid lucht die kan uitgeademd worden na een maximaal diepe inademing, uitgedrukt in liter. FVC is een standaard procedure om de longfunctie bij IPF te meten. Een daling van de FVC is een belangrijk middel om de sterftekans te voorspellen.

INCIDENTIE

Geeft het risico aan om een bepaalde ziekte te ontwikkelen binnen een bepaalde periode.

IDIOPATHISCHE PULMONALE FIBROSE (IPF)

Een specifieke vorm van chronische, progressieve fibroserende interstitiële pneumonie met onbekende oorzaak. Het is de meest voorkomende ziekte binnen de groep van idiopathisch interstitiële longziekten.

PALLIATIEVE ZORG

Zorg die bedoeld is om symptomen te onderdrukken en de patiënten meer comfort te geven. Palliatieve zorg wordt niet verstrekt met de bedoeling te genezen.

PATHOGENESE

Deze term omschrijft de oorsprong of het mechanisme dat de ziekte veroorzaakt. Afgeleid van het Griekse "pathos" (ziekte) en "genesis" (ontstaan).

PREVALENTIE

Dat deel van de bevolking dat op een gegeven moment aan een bepaalde ziekte lijdt.

KWALITEIT VAN LEVEN (QOL)

Verwijst naar het algemene gevoel van welzijn van een individu. Binnen de geneeskunde heeft gezondheidsgerelateerde qol betrekking op emotionele, sociale en lichamelijke aspecten om te bepalen in welke mate een ziekte het individuele gevoel van welzijn kan beïnvloeden.

ZELDZAME ZIEKTE

Een ziekte die slechts een klein percentage van de bevolking treft. Een aandoening wordt door de FDA als zeldzaam beschouwd wanneer deze minder dan 200.000 personen in de Verenigde Staten treft. Volgens EMA, wordt een ziekte als zeldzaam beschouwd wanneer deze voorkomt bij minder dan 5 op 10.000 mensen in de Europese Unie. Voor het Japanse Ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn is een zeldzame ziekte een ziekte die bij minder dan 50.000 patiënten voorkomt in Japan.Welkom op de IPF-website van Boehringer Ingelheim

Deze website is bedoeld voor zorgverleners buiten de Verenigd Staten die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk en klinisch onderzoek op het gebied van IPF. Kies een van de volgende keuzemogelijkheden.


Disclaimer

Using this link will let you leave a website of Boehringer Ingelheim GmbH. The linked site is not under the control of Boehringer Ingelheim GmbH and Boehringer Ingelheim GmbH shall not be responsible for the contents of any linked site or any link contained in a linked site, or any changes or updates to such sites. Neither is Boehringer Ingelheim GmbH responsible for webcasting or any other form of transmission received from any linked site. This link is provided to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement by Boehringer Ingelheim GmbH of the site.

Cancel