WAT ZIJN DE KENMERKEN
EN SYMPTOMEN VAN IPF?

De symptomen van IPF nemen geleidelijk toe. In het begin gaat het vooral om dyspneu (kortademigheid) bij inspanning en een droge hoest.1 Deze vroege, niet-specifieke symptomen worden vaak ten onrechte toegeschreven aan gevorderde leeftijd, hartziekte, emfyseem, bronchitis, astma of COPD.2,3 Het stellen van een verkeerde diagnose of het negeren van de vroege symptomen kan verklaren waarom de diagnose IPF zelden onmiddellijk wordt gesteld. Vaak duurt het maanden of zelfs jaren voor men de juiste diagnose stelt.2,3

Een veelvoorkomend kenmerk van IPF zijn de bibasale crepitaties 'klittenbandgeluid' die men hoort bij auscultatie.4 Die komen voor bij >80% van de patiënten en kunnen waargenomen worden wanneer de arts met een stethoscoop luistert naar de longen tijdens het inademen. De crepitaties komen het eerst voor in de longbasis, waar de ziekte begint, en verspreiden zich dan naar de bovenste delen van de longen.5

Een ander symptoom van IPF zijn trommelstokvingers, omdat de vingertoppen en nagels breder en ronder worden. Trommelstokvingers komen voor bij 25 tot 50% van de patiënten.1,4

Andere extrapulmonale symptomen, die niets met de longen te maken hebben, zijn zeldzaam. Sommige patiënten vertonen gewichtsverlies, malaise en vermoeidheid.1

De symptomen, vooral dyspneu en hoesten, kunnen de algemene kwaliteit van leven van de patiënten aanzienlijk verminderen. De symptomen nemen ook meestal toe met de tijd. In de latere stadia van de ziekte wordt lichamelijke activiteit beperkt door de dyspneu en kan de patiënt zich erg benauwd voelen.6 De hoest wordt door patiënten omschreven als een "droge niet-productieve hoest" of "een prikkelhoest" die begint wanneer "ik lang praat". Andere patiënten omschrijven het als een "vervelende onophoudelijke neiging om te hoesten" waarbij ze "zich nooit opgelucht voelen na het hoesten".6 Vermoeidheid is een ander symptoom van IPF dat patiënten vermelden en dat hun kwaliteit van leven vermindert.6

Het is belangrijk dat IPF-patiënten met verergerde dyspneu of andere ademhalingssymptomen herkend worden en onmiddellijk worden beoordeeld.7 Klinische richtlijnen voor de behandeling van IPF opgesteld door een internationaal samenwerkingsverband van belangrijke verenigingen voor respiratoire gezondheidszorg in de VS (ATS), Europa (ERS), Japan (JRS) en Latijns-Amerika (ALAT), schrijven voor dat die patiënten moeten onderzocht worden op progressieve ziekten en de zuurstoftoevoer in rusttoestand en bij inspanning moet worden gemeten. Bovendien dient men secundaire complicaties, zoals diepe veneuze trombose en longembolie te herkennen en te bestrijden.7


REFERENTIES
1
American Thoracic Society. Idiopathic pulmonary fibrosis: diagnosis and treatment. International consensus statement. American Thoracic Society (ATS), and the European Respiratory Society (ERS). Am J Respir Crit Care Med 2000;161:646–664.
2
Collard HR, et al. Patient experiences with pulmonary fibrosis. Respir Med 2007;101:1350–1354.
3
Meltzer EB, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:8.
4
Borchers AT, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis-an epidemiological and pathological review. Clin Rev Allergy Immunol 2011;40:117–134.
5
Cottin V, et al. Velcro crackles: the key for early diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis? Eur Respir J 2012;40:519–521.
6
Swigris JJ, et al. Patients' perspectives on how idiopathic pulmonary fibrosis affects the quality of their lives. Health Qual Life Outcomes 2005;3:61.
7
Raghu G, et al. An official ATS/ERS/JRS/ALAT statement: idiopathic pulmonary fibrosis: evidence-based guidelines for diagnosis and management. Am J Respir Crit Care Med 2011;183:788–824.

GERELATEERDE VIDEO

VINCENT COTTIN VERTELT OVER DE KENMERKEN EN SYMPTOMEN VAN IPF

GERELATEERDE VIDEO

ULRICH COSTABEL VERTELT OVER DE KENMERKEN EN SYMPTOMEN VAN IPF

Welkom op de IPF-website van Boehringer Ingelheim

Deze website is bedoeld voor zorgverleners buiten de Verenigd Staten die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk en klinisch onderzoek op het gebied van IPF. Kies een van de volgende keuzemogelijkheden.


Disclaimer

Using this link will let you leave a website of Boehringer Ingelheim GmbH. The linked site is not under the control of Boehringer Ingelheim GmbH and Boehringer Ingelheim GmbH shall not be responsible for the contents of any linked site or any link contained in a linked site, or any changes or updates to such sites. Neither is Boehringer Ingelheim GmbH responsible for webcasting or any other form of transmission received from any linked site. This link is provided to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement by Boehringer Ingelheim GmbH of the site.

Cancel