WAT ZIJN DE INCIDENTIE
EN PREVALENTIE VAN IPF?

IPF is een zeldzame ziekte die slechts een klein deel van de bevolking treft. Een zeldzame ziekte is een ziekte die minder dan 200 000 mensen in de VS1 of minder dan 1 op 2000 mensen in Europa treft.2

Er zijn geen betrouwbare gegevens op grote schaal bekend over de incidentie of prevalentie van IPF. Verschillende kleine studies3-7 (zie onderstaande tabel) suggereren echter dat:

  • de incidentie (het aantal nieuwe gevallen per jaar) 5 tot 10 patiënten per 100.000 mensen bedraagt.
  • de prevalentie (het aantal personen dat aan de ziekte lijdt) 14 tot 43 mensen per 100.000 bedraagt.

In werkelijkheid vermoedt men dat het aantal patiënten dat aan deze ziekte lijdt hoger is omdat de diagnose van IPF vaak niet of verkeerd wordt gesteld.8

Hoewel de incidentie- en prevalentiecijfers een bruikbare aanwijzing geven, dienen deze gegevens voorzichtig geïnterpreteerd te worden omdat er in elke studie verschillende populaties werden gebruikt en de schattingen sterk variëren afhankelijk van de gebruikte definitie.

STUDIE
STUDIEPERIODE
LEEFTIJD PATIËNTEN (JAREN)
PLAATS
INCIDENTIE PER 100.000 PERSONEN-JAREN
PREVALENTIE PER 100.000
Gribbin3
1991 - 2003
> 40 bij diagnose
UK
4.6
Niet gemeten
Navaratnam4
2000 - 2008
> 40 bij diagnose
UK
7.4
Niet gemeten
Raghu5
1996 - 2000
≥ 18
USA
6.8a - 16.3b
14.0a - 42.7b
Fernandez Perez6
1997 - 2005
≥ 50
USA
8.8a - 17.4b
27.9a - 63.0b
Coultas7
1988 - 1990
≥ 18
USA
7.4c - 10.7d
13.2c - 20.2d
a Enge casusdefinitie
b Ruime casusdefinitie
c Vrouwen
d Mannen

De incidentie van IPF blijft stijgen. In het VK is de incidentie tussen 1990 en 20033 verdubbeld, terwijl wordt verwacht dat die in de VS tussen 2005 en 2030 zal verdubbelen.6 Deze cijfers houden rekening met de verwachte bevolkingstoename en met de vergrijzing. De redenen voor deze schijnbare toename zijn nog niet gekend.


REFERENTIES
1
US Food and Drug Administration. Definition of Disease Prevalence for Therapies Qualifying under the Orphan Drug Act. Available at: http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Drugs/AdvisoryCommitteeforPharmaceuticalScienceandClinicalPharmacology/UCM247635.pdf. Accessed May 4, 2015.
2
European Medicines Agency. Committee for Orphan Medical Products. 2007. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/01/WC500069805.pdf. Accessed May 4, 2015.
3
Gribbin J, et al. Incidence and mortality of idiopathic pulmonary fibrosis and sarcoidosis in the UK. Thorax 2006;61:980–985.
4
Navaratnam V, et al. The rising incidence of idiopathic pulmonary fibrosis in the U.K. Thorax 2011;66:462–467.
5
Raghu G, et al. Incidence and prevalence of idiopathic pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 2006;174:810–816.
6
Fernández Pérez ER, et al. Incidence, prevalence, and clinical course of idiopathic pulmonary fibrosis: a population-based study. Chest 2010;137:129–137.
7
Coultas DB, et al. The epidemiology of interstitial lung diseases. Am J Respir Crit Care Med 1994;150:967–972.
8
Meltzer EB, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:8.

GERELATEERDE VIDEO

ULRICH COSTABEL VERTELT OVER DE PREVALENTIE EN INCIDENTIE VAN IPF

Welkom op de IPF-website van Boehringer Ingelheim

Deze website is bedoeld voor zorgverleners buiten de Verenigd Staten die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk en klinisch onderzoek op het gebied van IPF. Kies een van de volgende keuzemogelijkheden.


Disclaimer

Using this link will let you leave a website of Boehringer Ingelheim GmbH. The linked site is not under the control of Boehringer Ingelheim GmbH and Boehringer Ingelheim GmbH shall not be responsible for the contents of any linked site or any link contained in a linked site, or any changes or updates to such sites. Neither is Boehringer Ingelheim GmbH responsible for webcasting or any other form of transmission received from any linked site. This link is provided to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement by Boehringer Ingelheim GmbH of the site.

Cancel