DIAGNOSE

De diagnose idiopathische pulmonale fibrose (IPF) is een grote uitdaging waarbij een zorgvuldige beoordeling van klinische, radiologische en/of pathologische en laboratoriumresultaten nodig is en andere ziekteoorzaken moeten worden uitgesloten.1

De voor IPF typische krakende geluiden die tijdens auscultatie bij inademing worden waargenomen, zijn belangrijk voor een vroege diagnose. Lichte krakende geluiden kunnen al in een vroeg stadium van de ziekte worden waargenomen en zijn aanwezig bij meer dan 80% van de IPF-patiënten.2

In de meeste gevallen, wanneer men beschikt over de medische en familiale voorgeschiedenis, lichamelijk onderzoek, resultaten van fysiologische testen en laboratoriumonderzoek, kunnen ILD specialisten de diagnose van IPF stellen wanneer op een hoge resolutie computertomografie (HRCT) een patroon van usual interstitial pneumonia (UIP) is te zien.1

De getrouwheidsgraad van de diagnose IPF is hoger wanneer een multidisciplinaire bespreking tussen pneumologen, radiologen en pathologen heeft plaatsgevonden, vooral wanneer de radiologische en histopathologische gegevens geen uitsluitsel geven.1

Op de volgende pagina's vindt u meer informatieREFERENTIES
1
Raghu G, et al. An official ATS/ERS/JRS/ALAT statement: idiopathic pulmonary fibrosis: evidence-based guidelines for diagnosis and management. Am J Respir Crit Care Med 2011;183:788–824.
2
Borchers AT, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis-an epidemiological and pathological review. Clin Rev Allergy Immunol 2011;40:117–134.

GERELATEERDE VIDEO

LUCA RICHELDI EN VINCENT COTTIN BESPREKEN HET BELANG VAN EEN VROEGE DIAGNOSE

Welkom op de IPF-website van Boehringer Ingelheim

Deze website is bedoeld voor zorgverleners buiten de Verenigd Staten die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk en klinisch onderzoek op het gebied van IPF. Kies een van de volgende keuzemogelijkheden.


Disclaimer

Using this link will let you leave a website of Boehringer Ingelheim GmbH. The linked site is not under the control of Boehringer Ingelheim GmbH and Boehringer Ingelheim GmbH shall not be responsible for the contents of any linked site or any link contained in a linked site, or any changes or updates to such sites. Neither is Boehringer Ingelheim GmbH responsible for webcasting or any other form of transmission received from any linked site. This link is provided to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement by Boehringer Ingelheim GmbH of the site.

Cancel