SAMEN KUNNEN WE
EEN ANDERE BLIK WERPEN OP IPF

Boehringer Ingelheim is blij u de lancering van een nieuwe website voor gezondheidswerkers, die meer willen weten over idiopathische pulmonale fibrose (IPF) aan te kondigen. De website biedt actuele informatie over de diagnose en behandeling van IPF en inzicht in de impact van de ziekte op de patiënten. We hopen dat u genoeg tijd neemt om de website te bekijken en te ontdekken. We blijven werken aan nieuwe informatie en hulpmiddelen over IPF. Bezoek onze website dus regelmatig voor nieuwe updates.

GETUIGENISSEN VAN IPF-PATIËNTEN

WEINIG PATIËNTEN BESEFFEN WAT DE GEVOLGEN ZIJN VAN DE DIAGNOSE IPF. PATIËNTEN KUNNEN ZEER UITEENLOPENDE EMOTIES ERVAREN ZOWEL BIJ DE DIAGNOSE ALS TIJDENS HET VOORTSCHRIJDEN VAN DE ZIEKTE.

Patiënten met IPF zullen moeten leren leven met de onvoorspelbare aard van de ziekte. Steun van andere IPF patiënten kan hen helpen om IPF beter te begrijpen.1

Onderstaande filmpjes tonen getuigenissen van IPF-patiënten die vertellen over hoe hun leven hierdoor is veranderd.

NIEUWE CASUS

BEHANDELEN OF NIET BEHANDELEN? IPF EN BEHOUDEN LONGFUNCTIE

NIEUWE CASUS

GECOMBINEERDE PULMONALE FIBROSE-EMFYSEEMSYNDROOM (CPFE)

ePatCare® PATIËNTENCASUSSEN

DE DIAGNOSE EN BEHANDELING VAN EEN SPECIFIEKE VORM VAN INTERSTITIËLE LONGZIEKTE (ILD) KAN MOEILIJK ZIJN, VOORAL OMDAT HET GAAT OM RELATIEF ZELDZAME AANDOENINGEN.

De volgende patiëntencasussen zijn afkomstig uit praktische klinische situaties en geven een beeld van het volledige verloop van de casus, met inbegrip van de nodige onderzoeken, diagnose en behandeling van de patiënten. De vragen helpen u om u in de plaats van de behandelend arts te stellen en uw antwoorden te vergelijken met de beslissingen die in de betreffende situatie werden genomen.

REFERENTIES
1
Conoscenti CS, et al. Patient Journey With Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF): A Breathtaking Experience. 2013.

Welkom op de IPF-website van Boehringer Ingelheim

Deze website is bedoeld voor zorgverleners buiten de Verenigd Staten die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk en klinisch onderzoek op het gebied van IPF. Kies een van de volgende keuzemogelijkheden.


Disclaimer

Using this link will let you leave a website of Boehringer Ingelheim GmbH. The linked site is not under the control of Boehringer Ingelheim GmbH and Boehringer Ingelheim GmbH shall not be responsible for the contents of any linked site or any link contained in a linked site, or any changes or updates to such sites. Neither is Boehringer Ingelheim GmbH responsible for webcasting or any other form of transmission received from any linked site. This link is provided to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement by Boehringer Ingelheim GmbH of the site.

Cancel