BEHANDELING VAN IPF

Hoewel idiopathische pulmonale fibrose (IPF) ongeneeslijk is, bestaan er verschillende mogelijke farmacologische behandelingsopties en therapeutische strategieën om de ziekte onder controle te houden. Aangezien het klinisch verloop van IPF sterk verschilt van persoon tot persoon, kan het omgaan met de ziekte ook aanzienlijk variëren tussen patiënten. Behandelingsstrategieën kunnen bestaan uit farmacologische behandeling, langdurige zuurstofbehandeling, longrehabilitatie, longtransplantatie of deelname aan klinisch onderzoek.

RICHTLIJNEN VOOR DE BEHANDELING VAN IPF

In 2011 werden er klinische richtlijnen ontwikkeld voor de behandeling van idiopathische pulmonale fibrose (IPF) door een internationaal samenwerkingsverband tussen de VS (ATS), Europa (ERS), Japan (JRS) en Latijns-Amerika (ALAT). Deze professionele organen hebben de klinische bewijzen opnieuw bekeken en aanbevelingen gemaakt over farmacologische behandelingsopties en therapeutische strategieën voor patiënten met IPF.1

UPDATE VAN BEHANDELINGSRICHTLIJNEN VOOR IPF IN 2015

De Officiële ATS/ERS/JRS/ALAT klinische praktijkrichtlijnen van 2015: Behandeling van idiopathische pulmonale fibrose werd gepubliceerd in juli 2015 en omvat nieuwe aanbevelingen voor de behandeling op basis van nieuwe onderzoeksresultaten die werden bekomen sinds de publicatie van de vorige richtlijn in 2011 (zie hieronder).2

STERK AANBEVOLEN GEBRUIK*
Langdurige zuurstoftherapie voor patiënten met aanzienlijke hypoxemie in rust (pas in 2011 aanbevolen)
Longtransplantatie bij geschikte patiënten (pas in 2011 aanbevolen)
*een sterke aanbeveling heeft de volgende gevolgen voor de patiënten en artsen:
Patiënten de meeste patiënten willen de medische ingreep, terwijl sommige andere weigeren
Artsen de meeste patiënten zouden niet op de hoogte moeten worden gebracht van de aanbevolen procedures
VOORWAARDELIJK AANBEVOLEN GEBRUIK*
Longrehabilitatie (pas sinds 2011)
Corticosteroïden bij acute exacerbaties (pas sinds 2011)
Behandeling van asymptomatische gastroesofageale reflux (pas sinds 2011)
Maagzuurremmers (voor het eerst aanbevolen in 2011, ongewijzigde aanbeveling in 2015)
Pirfenidon (voor het eerst aanbevolen in 2011 (voorwaardelijke aanbeveling tegen gebruik), aanbeveling gewijzigd in 2015)
Nintedanib (pas sinds 2015)
*een voorwaardelijke aanbeveling voor gebruik heeft de volgende gevolgen voor de patiënt en voor de artsen:
Patiënten de meeste mensen willen de aanbevolen behandeling volgen, anderen dan weer niet
Artsen Patiënten hebben hulp nodig bij het beslissen of ze de behandeling al dan niet willen volgen
VOORWAARDELIJK AFGERADEN GEBRUIK*
Mechanische ventilatie bij ademhalingsinsufficiëntie (pas sinds 2011)
Behandeling van pulmonale hypertensie veroorzaakt door IPF (voor het eerst vermeld in 2011, uitgestelde herbeoordeling in 2015)
N-acetylcysteïne (NAC) monotherapie (voor het eerst vermeld in 2011, ongewijzigde aanbeveling in 2015)
Bosentan en macitentan (voor het eerst vermeld in 2011 (sterk afgeraden gebruik), aanbeveling gewijzigd in 2015))
Sildenafil (pas sinds 2015)
*een voorwaardelijk afgeraden gebruik heeft de volgende gevolgen voor de patiënt en voor de artsen:
Patiënten de meeste mensen willen de aanbevolen behandeling niet, anderen wel
Artsen Patiënten hebben hulp nodig bij het beslissen of ze de behandeling al dan niet willen volgen
STERK AFGERADEN GEBRUIK*
Monotherapie met corticosteroïden (pas sinds 2011)
Colchicine (pas sinds 2011)
Cyclosporine A (pas sinds 2011)
Corticosteroïd met immunomodulator (pas sinds 2011)
Interferon-v 1b (pas sinds 2011)
Etanercept (pas sinds 2011)
Warfarin (pas sinds 2011 (voorwaardelijk afgeraden gebruik), aanbeveling gewijzigd in 2015)
Prednison, azathioprine, acetylcysteïne (voor het eerst afgeraden in 2011 (voorwaardelijk afgeraden gebruik). Aanbeveling gewijzigd in 2015)
Ambrisentan (pas sinds 2015)
Imatinib (pas sinds 2015)
*een sterk afgeraden gebruik heeft de volgende gevolgen voor de patiënt en voor de artsen:
Patiënten de meeste mensen zouden behandeling niet willen, sommigen wel
Artsen de meeste patiënten mogen de voorgeschreven behandeling niet krijgen

Er worden een aantal niet-medicamenteuze behandelingen (die pas in 2011 beschikbaar waren) aanbevolen voor patiënten met IPF:1

  • Longtransplantatie biedt een grotere overlevingskans bij bepaalde patiënten met IPF, maar is enkel beschikbaar voor een klein aantal patiënten.
  • Patiënten met IPF en hypoxemie in rust kunnen zuurstoftherapie op lange termijn voorgeschreven krijgen om de zuurstoftoevoer en mogelijk het inspanningsvermogen te verbeteren.
  • De meeste patiënten hebben longrevalidatie nodig.
  • Palliatieve zorg is een essentieel onderdeel van de behandeling van patiënten met IPF en zeer belangrijk gezien het gebrek aan een efficiënte behandeling. Palliatieve zorg is bedoeld om het lichamelijk en emotioneel lijden van de patiënten te verlichten, psychologische en spirituele bijstand te geven en de patiënten bij te staan bij het plannen van hun levenseinde.

DOWNLOADREFERENTIES
1
Raghu G, et al. An official ATS/ERS/JRS/ALAT statement: idiopathic pulmonary fibrosis: evidence-based guidelines for diagnosis and management. Am J Respir Crit Care Med 2011;183:788-824.
2
Raghu G., et al. An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline: Treatment of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. An Update of the 2011 Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med 2015;192:e3-e19.

GERELATEERDE VIDEO

TOBY MAHER VERTELT OVER HOE MEN EEN GESPREK BEGINT MET DE PATIËNT WANNEER DIE PAS DE DIAGNOSE IPF HEEFT GEKREGEN

Welkom op de IPF-website van Boehringer Ingelheim

Deze website is bedoeld voor zorgverleners buiten de Verenigd Staten die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk en klinisch onderzoek op het gebied van IPF. Kies een van de volgende keuzemogelijkheden.


Disclaimer

Using this link will let you leave a website of Boehringer Ingelheim GmbH. The linked site is not under the control of Boehringer Ingelheim GmbH and Boehringer Ingelheim GmbH shall not be responsible for the contents of any linked site or any link contained in a linked site, or any changes or updates to such sites. Neither is Boehringer Ingelheim GmbH responsible for webcasting or any other form of transmission received from any linked site. This link is provided to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement by Boehringer Ingelheim GmbH of the site.

Cancel